DynaMesh

Materiál PVDF

Naše vlákno ze špičkového polymerového PVDF je prvním garantem vysoké kvality produktů DynaMesh®: Vlákno s mnoha přirozenými pozitivními vlastnostmi.Textilní struktury vyrobené z tohoto vlákna jsou druhým garantem.

Velmi dobrá tělesná snášenlivost

Filamentní PVDF vykazují vynikající biokompatibilitu a snižují nežádoucí reakce na cizí tělesa, jako např. kontrakce a bolesti jizev. Kromě toho jsou jemnější a hladší než běžná vlákna. PVDF tak vykazuje výrazně nižší tvorbu granulomů (jizvové tkáně) v porovnání s běžnými polymery [2,3,4].

Snížená bakteriální adherence

Vědecké studie* univerzitní kliniky RWTH v Aachenu dokazují:Na textilních implantátech z čistého PVDFzůstávají přichycena malá množství zárodků(redukovaná bakteriální adherence).Velký význam to má právě u všech otevřenýchtechnik, protože riziko infekce při nižší bakteriální adherenci výrazně klesá

* Klosterhalfen, B., Patologický ústav, Nemocnice Düren a Klinge, U., Univerzitní klinika v Aachenu „Srovnání bakteriálních adherencí“ (2010).Srovnání 100 % PVDF (polyvinylden±uoridu) s 100 % PP (polypropylenem) a 50 % PP + 50 % resorbujícím podílem. Přitom byly kultury referenčních kmenů relevantních zárodků naneseny na různé sítě. Při následném ±uorescentním měření bylo patrné, že se na sítích z čistého PVDF usídlilo nejmenší množství zárodků.


Vysoká odolnost proti stárnutí

Nejenom zkušenost ukazuje, že PVDF přináší v mnoha operačních disciplínách trvalý úspěch.Více než sedmiletá studie let dokládá, že kvalita povrchuPVDF zůstává nezměněna, vlákno a osnovní pletenina jsou stále stabilní, nejsou patrny žádné známky degradace. [2].

Dlouhodobý pokus (7 let):

  • PVDF ztrácí pouze 7,5 % pevnosti
  • PP ztrácí 46,6 % pevnosti a tuhne

Minimální reaktivní povrch

Ten, kdo chce u textilních implantátů minimalizovat nežádoucí reakce na cizí tělesa, musí kromě biokompatibilního mate-riálu také zajistit co nejméně kritické plochy, kde hrozí napadení. Přitom platí vzorec: povrch vlákna = bioreaktivní povrch im-plantátu. Naše implantáty vykazují poměrně minimální reaktivní povrch a způsobují tak minimální reakce a tvorbu jizvové tkáně.

Atraumatické hrany

Produkty DynaMesh®se nevystřihují z metrážové pleteniny. Na našich speciálních pletacích strojích jsme schopni vyrobit hladké, a tím i atraumatické hrany (bez otřepu!).


Tyto „měkké“ hrany operatérovi umožňují, aby implantát snadno umístil a nastavil – aniž by se podráždila či poranila okolní tkáň. Kromě toho obdrží pacient implantát, jehož hrany později neškrtí, netáhnou, ani nezpůsobí jiné komplikace.Produkty DynaMesh®

Mimořádná technická vyspělost

Optimální dynamometrie

Zapletené a síťkové implantáty musí posilovat, podporovat, chránit či nahrazovat svaly, orgány, tkáně a ligamenta. K tomu je nutné ztlumit různé síly, které působí v těle – rovněž extrémní tahová zatížení. Běžné kličky, příp. ramena implantátu se pod zatížením silně rolují. Pokud se dostanou do pohybu, často to vede k obávanému „efektu pily“.Mimoto klesá efektivní porozita na nulu a hrozí vysoké riziko eroze [21].

Tvarová stabilita & definovaná pružnost

Struktury DynaMesh®se vyznačují vysokou tvarovou stabilitou při deFnované pružnosti. Nerolují se a udržují si pod zatížením tvar a svou vysokou porozitu [26].

Vliv nízkého zatížení v tahu (2,5 N/cm) na tvar a velikost pórů různých síťkových implantátů pro chirurgii pánevního dna.

Efektivní porozita

V průběhu inkorporace se vlákna obklopí vnitřním a vnějším granulomem. Když nastane příliš malý odstup vláken, hrozí pak nebezpečí, že celkový meziprostor bude vyplněn jizvovou tkání (uzavřené póry). V případě takto vzniklých jizvových desek pacienti velmi trpí. Tomu lze zabránit dostatečně velkými póry.

Textilní porozita charakterizu je průhledný podíl sítě, než těleso zareaguje na implantát.


Jak fungují jako ochrana? Implantáty z materiálu PP musí vykazovat průměr póru alespoň 1 mmve všech směrech – i při zatížení (!) – (u PVDFstačí díky malé tloušťce granulomu dokonce 0,6 mm) – tím zůstávají póry otevřené. Jen tak lze pomocí póru vytvořit lokálně stabilní fyziologickou tkáň [6.8]. DynaMesh®pleteniny tento předpoklad plní díky optimální pórové geometrii a vysoké efektivní porozitě*, které je díky tomu dosaženo až do 70 %.

Efektivní porozita označujeprůhlednou část sítě poté, co tělo reagovalo na implantát.

Základní pravidlo:„Pór“ o průměru menším než 1 mmtělo uzavře jizvovou tkání = 0% efektivní porozita.

Ve srovnání s:
  • vzdálenost vláken < 1,0 mm
  • tvorba plošných jizev (bridging)
  • póry se jizvovou tkání uzavřou

Efektivní porozita označujeprůhlednou část sítě poté, co tělo reagovalo na implantát.

Základní pravidlo:„Pór“ o průměru menším než 1 mmtělo uzavře jizvovou tkání = 0% efektivní porozita.


Problematická kontrola

U některých indikací je nutné po jisté době polohu implantátu zkontrolovat. Avšak „pohled do nitra“ v sobě skrývá rizika. Konvenční síťkové implantáty jsou při diagnostické radiologii neprůhledné. Pacienti se musí podle okolností podrobit druhému zákroku (operaci).

Jednoduchá alternativa

DynaMesh®visible je technologicky krajně náročný – ale rovněž extrémně efektivní a bezpečný. Zjednodušeně řečeno: Podle vlastní metody smísíme PVDF s feromagnetickými mikropigmenty. Je zaručeno optimální uložení pigmentů. Dlouhodobě je dokázáno, že mikropigmenty se přitom nerozpustně uchytí uvnitř polymeru PVDF – takzvaně se hermeticky uzavřou.

Jasný náhled

Implantáty DynaMesh®visible lze zviditelnit pomocí magnetické rezonanční tomogra±e (MRT) [7]: jak ve standardních sekvencích, tak i na trojrozměrných snímcích s vysokým rozlišením, nebo dokonce ve ±lmech. Tak může lékař nejen bez pochyb a přesně určit polohu a stav implantátu, ale v případě potřeby může dokonce sledovat, jak se chová implantát při pohybu.

Dobré hojení

Protože je „pohled do nitra“ tak snadný a bezpečný, otvírá DynaMesh®visible nové perspektivy: Kontrola procesu hojení bez rizika, optimální monitoring u klinických studií nebo také rychlejší vývoj nových druhů implantátů – společně s celosvětově renomovanými klinickými partnery.

DynaMesh®visible je ostatně první světovou technologií, která textilní implantáty zviditelňuje. Byla oceněna německým spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum. ( BMBF 01EZ 0849)Vyznamenáno v inovační soutěži Německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF 01EZ 0849)

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum


U magnetické rezonanční tomografe se z pohledu obrazové techniky zobrazí analyzovaná část těla a přitom se rozloží na mnoho „ultratenkých optických řezů“. Na konci se tyto „řezy“ složí do trojrozměrných obrazů, příp. pohybových sekvencí (remodeling):

Polohu implantátu DynaMesh®visible lze do detailů sledovat a kontrolovat. Plastický náhled nabízí poznatky, které nám poskytují mnohá vysvětlení