Dynamesh

HIATUS

Pro nápravu axiální a paraezofageální kýly.
DynaMesh®- HIATUS visible7 cm x 12 cmPV610712F3Balení = 1/3 ks
DynaMesh®- HIATUS visible8 cm x 13 cmPV610813F3Balení = 1/3 ks

Pro zajištění maximální bezpečnosti pacientů jsou všechny implantáty technologií DynaMesh® – Hiatus vyrobeny jako DynaMesh® visible (viz. strana 17 v katalogu produktů pro léčbu kýly).

Sofistikovaná struktura pro účinnou prevenci proti poškození tkáně síťovinou a zajištění maximální bezpečnosti pacienta.

Oblast jícnového průchodu je vysoce pohyblivá z důvodu dýchání a polykání. U ložení síťových implantátů v této pohyblivé oblasti vyžaduje vyspělou technologii pro zajištění účinné prevence proti poškození tkáně síťovinou. DynaMesh®-HIATUS byl speciálně navržen pro nápravu extrémně náročných hiatových kýl.

Sofistikova ná struktura implantátů kombinuje tři technologie, a tím za bezpečuje maximální úroveň bezpečnosti pacienta.

Dlouhodobé udržen í téměř konsta ntního tvaru a veli kosti otvoru pro
j ícen (označen červeně) je zajištěno stabilní stru kturou a vysoce
účinnou porozitou.