Dynamesh

CICAT

Pro řešení a profylaxi hernie abdominální stěny s extraperitonrální pozici síťky.

Hernie ventrální

DynaMesh®-CICATprům. 10 cmPV090010F1Balení = 1/1 ks
10 cm x 10 cmPV091010F3Balení = 1/3 ks
DynaMesh®-CICATlongitudinální
15 cm x 25 cmPV091525F2Balení = 1/2 ks
15 cm x 25 cmPV091525F5Balení = 1/5 ks
20 cm x 30 cmPV092030F2Balení = 1/2 ks
20 cm x 30 cmPV092030F5Balení = 1/5 ks
30 cm x 45 cmPV093045F1Balení = 1/1 ks
DynaMesh®-CICATtransversální
40 cm x 20 cmPV094020F1Balení = 1/1 ks
27 cm x 15 cmPV092715F1Balení = 1/1 ks

Optimální trojitá elasticita

Díky své trojité elasticitě, která je přizpůsobena anatomickým a biomechanickým vlastnostem (dynamo metrie) abdominální stěny člověka, poskytuje DynaMesh® -CICAT nejvyšší možný stupeň komfortu pro pacienta.


Použití čistého řezu

Bezpečné umístění

Požadavkem na trvalý chirurgický úspěch je, aby byl implantát správně umístěn. Z toho důvodů jsme do implantátu včlenili zelené markery, které musí vždy sledovat kraniokaudální směr.

longitudinálnítransversální
Řešení
Profylaxe (P)
Bezpečné vložení

Neklouzavý povrch zajišťuje stabilní pozici síťky. Také zjednodušuje její fixaci a manipulaci s ní. Vynikající porozita umožňuje přímý kontakt vrstev tkáně skrz síťkou a podporuje rychlé vrůstání.

Poznámka: z tohoto důvodu nesmí být DynaMesh0-CICAT umístěn intraperitoneálně.

Bezpečí pro pacienta

Jedi nečné vlastnosti síťky vedou k rychlejší rekonvalescenci, dlou hodobé bezpečnosti a zajišťují pro pacienta nejvyšší možný komfort.


DynaMesh®-CICAT 05 cm x 06 cm

Dánská klinická studie prokázala, že pokud jsou malé hernie do 2 cm průměru kýlní branky řešeny pomocí implantátu, je riziko jejich recidivy o 50% nižší, než pokud jsou řešeny pouhými stehy .*

Preperitoneální Umbilikální Mesh Plastika (technika PUMP) v kombinaci s novým DynaMesh®-CICAT 5 cm x 6 cm umožňuje bezpečnou a účinnou úpravu malých pupečních hernií s kýlní brankou přibližně do 2 cm. Technika PUMP
může být rovněž použita při rozsáhlejších defektech do rozsahu 4 cm kýlní branky.

Pro tyto případy je dostupná DynaMesh®-CICAT 10 cm x 10 cm, sestříhaná během operace tak, aby odpovídala kýlní brance.

  • Zelený marker je orientován kraniokaudálně.
  • Antislipový povrch zajišťuje stabilní polohu síťky a poskytuje vynikající handling.
  • Ideální porozita zajišťuje rychlou inkorporaci síťky.

Christoffersen MW, Helgstrand F, Rosenberg J, Kehlet H , Strandfelt P, Bisgaard T:
Long-term recurrence and chronic pain after repair for small umbilical or epigastric hernias : a regional cohort study.
(,,Dlouhodobé obnovování a chronická bolest po úpravě malé pupeční nebo břišní kýly: oblastní sledovací studie“)
Am J Surg 201 4. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2014.05.021